Игри

Информация за страница Речници

   Разнообразието от речници позволява на много хора сравнително лесно и бързо да научават чужди езици, като разбира се най-добрият вариант в тази насока си остават или изучаването на фиология в университет, или в краен случай посещаването на ускорени курсове. При всички положения обаче възможността да получим достъп до непознати думи и изрази си остават помагалата, които са или на хартиен приносител, или в електронен на нашите компютри и други мобилни устройства. Всъщност последните са най-практични и удобни на първо място защото винаги и по всяко време можем да ги използваме. Освен това те не заемат голяма площ от пространството на твърдия ни диск, а начинът им на инсталиране отнема буквално няколко секунди. След това само трябва да въвеждаме в полето търсената от нас дума на родния си език и с натискането на бутона на мишката веднага ни излиза нейното значение на езика, който изучаваме – английски, испански, френски или някой друг.

   Речници по принцип представляват много дебели книги, в които по азбучен ред да подредени думите от езика. Така ако се занимаваме с превод или изобщо с дейност, която изисква от нас употребата им, трябва да отваряме на съответните страници и да търсим думата, която ни трябва в момента. Това определено е трудоемко занимание и отнема доста от времето ни – точно затова днес на преден план излизат електронните помагала, при които няма нужда да се рови, а само да се изпише търсената дума или цял израз. Като преводач много често хората прибягват и до Гугъл Транслейт, но там е повече от очевидно, че голяма част от превода е крив и неточен, особено ако се касае за по-дълъг текст с трудни термини. Затова и тази опция като цяло не е за предпочитане, още повече, че днес речниковите помагала са под най-различна форма, при това достъпна за потребителите. Несъмнено изучаващите чужди езици, които са още начинаещи, няма да се справят без помощта на това преводно средство – това е и едно от първите неща, с които трябва да се снабдим, ако ни предстои да записваме езиков курс или пък специалност във висше учебно заведение.

    Тетрадките речници пък са още един оптимален вариант, като те се използват предимно в домашни условия и за упражняване на до момента наученото. Всеки, виждал подобни тетрадки знае, че те съществено се различават от онези, в които пишат учениците в час. Тя е разграфена на няколко полета и във всяко едно от тях има правила какво трябва да се запише. Така в първата графа записваме думата на родния си език, във втората – еквивалентът й на чуждестранния, и най-накрая – транскрипцията. Това означава на по-прост и разбираем език начинът, по който се произнася. Използват се големи скоби, а звуковата интонация ние можем да запишем както ни е удобно. Желателно е да подчертаем по-особените звуци, за да можем във воденето на устни разговори да говорим правилно, а не с грешки, които, макар и да не са фатални, все пак правят впечатление и не остават незабелязани от нашите събеседници. Речникът е от тези неща, които постоянно се актуализират.

eXTReMe Tracker